Zakład Pogrzebowy Boruszewski
13-200 Działdowo
502 358 303, ul. Leśna 41,
Close
502 358 303, ul. Leśna 41, 13-200 Działdowo
Zakład Pogrzebowy Boruszewski

„Musicie być mocni miłością, która jest potężniejsza niż śmierć”

Św. Jan Paweł II

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:

 • karta zgonu (dokument wydany przez lekarza),
 • akt zgonu (dokument wydany przez USC),
 • dowód tożsamości osoby organizującej pogrzeb.

Do uzyskania aktu zgonu należy przedłożyć w USC:

 • karta zgonu
 • dowód tożsamości  osoby zmarłej,
 • dowód tożsamości współmałżonki(a),
 • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
 •  akt zgonu,
 • dowód tożsamości osoby zmarłej,
 • dowód tożsamości osoby organizującej pogrzeb,
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym (legitymacja emeryta/rencisty lub zaświadczenie z miejsca pracy osoby zmarłej),
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu.

Oferujemy bezpłatne załatwianie formalności związanych z wypłatą zasiłku pogrzebowego ZUS, KRUS, ZER MSWiA, WBE itp.

Umożliwiamy kredytowanie kosztów pogrzebu, w ramach zasiłku ZUS. Jeżeli koszty pogrzebu wynoszą mniej, niż kwota zasiłku, zwracamy Państwu różnicę. W przypadku zasiłku KRUS możliwość płatności za usługi pogrzebowe po otrzymaniu zasiłku pogrzebowego. Istnieje możliwość płatności kartą.

Postaramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom każdej osoby w tej niewątpliwie trudnej chwili. Każdy klient będzie traktowany przez nas w sposób indywidualny. A naszym celem jest, aby jedna wizyta Rodziny w naszym zakładzie skutkowała załatwieniem wszelkich formalności związanych z organizacją pogrzebu.