Zakład Pogrzebowy Boruszewski
13-200 Działdowo
502 358 303, ul. Leśna 41,
Close
502 358 303, ul. Leśna 41, 13-200 Działdowo

Poradnik

Jak postępować, gdy odejdzie bliska nam osoba?

1. Zgon nastąpił w domu

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, by stwierdził zgon (pogotowie ratunkowe lub przychodnia rejonowa). Wystawiona wówczas przez lekarza karta zgonu umożliwia zakładowi pogrzebowemu odbiór ciała.

‍2. Zgon nastąpił w szpitalu

Obowiązek sporządzenia karty zgonu spoczywa na pracownikach danej placówki. Ciało przechowywane jest w szpitalnej chłodni do czasu odbioru przez zakład pogrzebowy.

‍3. Zgon nastąpił w placówce opiekuńczej

Kartę zgonu wystawia lekarz współpracujący z domem opieki lub pogotowie ratunkowe. Gdy placówki te nie posiadają chłodni, ciało odbierane jest zazwyczaj przez zakład pogrzebowy i przewożone do prywatnej chłodni.

4. Zgon w postępowaniu prokuratorskim

Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy przedłożyć pisemne zezwolenie z danego organu na pochowanie osoby zmarłej. Do czasu wydania dokumentów przez prokuraturę Rodzina nie ponosi żadnych kosztów związanych z transportem lub przetrzymaniem osoby zmarłej.